Dekoret e kodikut të 23-të të Beratit
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Dekoret e kodikut të 23-të të Beratit

Kodiku është oktoih me nota bizantine, me 159 fletë letre dhe me tekst në një kolonë, me format 19 x 14,2 cm dhe me fletë 18-20 rreshta për faqe. Grafia e tekstit është me shkronja të vogla të tipit të vonë, ngjyre kafe, inicialet dhe titujt, të kuq. Në fletën e fundit, në një shënim, ruhet emri i autorit riprodhues Mihail Slavopuli dhe viti i riprodhimit 1292.

Kodiku ruan vetëm dy vinjeta të thjeshta, njëra në formë pi greke dhe tjetra në formë dy brezash horizontalë, të stolisura me motive gjeometrike. Motivi i vinjetës së parë paraqitet me linja valëzuese, valët e të cilave kanë një motiv zemre prej linjash të bardha, të përkufizuara prej linja të gjelbra me mbisfond të kuq. Edhe ky motiv vërteton vazhdimin e riprodhimit të motivit të zemrës nga Kodiku i 1-rë Beratinus. Ndërsa motivi i njërit brez të vinjetës tjetër përbëhet prej dy shiritash të gërshetuara kuq e verdhë, mbi sfondin e gjelbër. Tjetri ka një motiv prej vargu omegash të kuqe, të përshkruara prej një linje të verdhë, mbi sfondin të gjelbër.

info@balkancultureheritage.com