Fazëll Ahmed Pasha 1661-1676
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Fazëll Ahmed Pasha 1661-1676

Austriakët nuk pushuan asnjëherë së ndërhyri në çështjet e Erdelit, dhe për më tepër ata kishin ndërtuar kështjellën Zerinvar pranë kështjellës së Kanixhes. Kur ata nuk e pranuan kërkesën e osinanëve për ta shkatërruar atë kështjellë, Fazëll Ahmed Pasha, më 1073/prill 1663, u nis me ushtrinë e tij osmane drejt periferisë së kështjellës së Ujvarit, në pjesën qendrore të Hungarisë. Edhe pse kështjella ishte marrë dhe më pas ishte fortifikuar nga austriakët, Fazëll Ahmed Pasha kaloi lumin Danub dhe iu afrua kështjellës, ku ishte afruar edhe gjenerali austriak Montekukkuli së bashku me përforcime të tjera. Por shumë shpejt, ai do të tërhiqej për shkak të një sulmi të ashpër osman, dhe në vitin 1073/1663, austriakët do të dorëzoheshin. Osmanët morën në përgjegjësi sigurimin e jetës dhe pronës së popullit austriak, dhe faktikisht kishin siguruar 400 karroca për transportin e plaçkës së tyre. Për më tepër, ata i drejtuan një letër perandorit austriak, ku e njoftonin se ushtarët e tij kishin bërë të pamundurën për të mbrojtur kështjellën Ujvar. Osmanët i qëndronin thënies se "derisa ushtarët kuffarë (jobesimtarë) nuk do të dalin nga kështjella, ushtarët e Islamit nuk do të futen brenda". Përveç këtyre gjesteve shumë bujare dhe humane, ushtria fitimtare muslimane u dha austriakëve që po largoheshin ushqim dhe iu mjekoi plagët ushtarëve austriakë në kështjellë. Ushtria osmane, pasi pushtoi kështjellën Zerinvar në vitin 1077/1666, e shkatërroi atë. Në përfundim të këtyre betejave, u arrit traktati i Vasvarit.

info@balkancultureheritage.com