Historitë
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Historitë

Libri I Libri II

Libri I

Ngjarja e parë që i dha shpresë Otonit, qe lajmi i ardhur nga Iliriku se legjionet e Dalmatisë, Panonisë e Myzisë i ishin betuar atij...

Libri II

Ndërkaq lufta po fillonte në favor të Otonit, sepse ushtritë e Dalmatisë e të Panonisë ishin vënë nën komandën e tij. Ishin katër legjione dhe secili dërgoi nga dymijë vetë. ... Ne /otonasit/ përkundrazi i kemi të gjitha me bollëk e të sigurta; Panoninë, Myzinë, Dalmatinë, Lindjen me ushtri të shumta...

... Legjionin e tretë, pasi kishte kaluar nga Siria në Myzi, ai /Vespasiani/ e konsideronte si të vetin; ai shpresonte se legjionet e tjera të Ilirikut do të bashkoheshin me të, sepse gjithë ushtritë ishin të fyera nga arroganca e ushtarëve, që vinin nga Viteli.

... Muci kishte urdhëruar flotën që shkonte nga Ponti në Byzant, i pasigurtë në se do të linte rrugën e Myzisë për të vajtur me ushtrinë tokësore të tij kundër Dyrrahut dhe për të mbyllur në të njëjtën kohë me anijet e mëdha detin për në Itali...

info@balkancultureheritage.com