Jetët
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Jetët

Ai /Pompon Atiku/ nuk kishte as kopshte, as shtëpi në fshat ose në breg të detit, dhe nuk zotëronte në Itali veçse dy prona të vogla, në territorin e Ardeatinës e Nomentanit. Të gjitha të ardhurat i vinin nga pronat në Epir e në Romë...

info@balkancultureheritage.com