Minierat e kripës
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Minierat e kripës

E vetmja gjë që dimë për minierat e kripës është ajo që shkruan autorët anlikë. Straboni, në veprën e tij interesante “Geographica” (VII, 5, 11) shkroi se autariatët ishin në konflikt të përhershëm me ardiejt fqinj për shkak të burimeve të kripës që gjendeshin në kufirin midis këtyre dy fiseve. Sipas Strabonit uji i njelmët merrej në pranverë dhe lihej pesë ditë që të kristalizohej kripa. Apiani (Illyrica, 3) dhe Pseudo -Aristoteli (De mirabilibus auscultationibus, i përmendin gjithashtu këto burime të rëndësishme të ujit të njelmët dhe konfliktet për shkak të tyre, mirëpo prej përshkrimeve të tyre nuk mund të vërtetohet saktësisht se ku gjendeshin këto burime. Supozohet se burimet e përmendura gjendeshin në Orahovicë të Konjicës në bregun e majtë të Neretvës, ku edhe sotgjenden burimetë ujittë njelmët. Prodhimi i kripës duhet të ketë qenë mjaft i zhvilluar edhe pranë bregdetit, mirëpo për këtë aktivitet nuk kemi kurrfarë faktesh.

info@balkancultureheritage.com