Naiskoset
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Naiskoset

Përmasat tejet të vogla dhe forma e mbyllur i kategorizon ndërtimet e tjera të kultit në Dodonë në kategorinë e thesauroseve.

Përcaktimi i perëndive të cilave iu dedikuan naiskoset është thjesht hipotetik dhe fare bukur ato mund të kenë qenë thesaurose të qyteteve të ndryshme, si në Olimp a Delf. Si i tillë vështrimi arkitektonik synon tipologjinë dhe unitetin e modeleve në arealin Ilir pa ngulmuar në përkatësinë theonomike.

Naiskosi i Afiërditës ? (4,7 x 8,5 m) është naiskosi më i hershëm. Naiskosi është i tipit prostil me ante, me dy kolona në ballë mes cungjeve murale. Kolonat janë të stilit dorizues tetëkëndësh, identike me kolonat tetëkëndëshe në Butrint, Bylis, Foinike, Apolloninë  dhe stoan e teatrit të Dodonës. Stili i lidhur vetëm me Pirron, e daton naiskosin në vitet 297-272 p.e.s.

info@balkancultureheritage.com