Nikaia
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Nikaia

Shëtitorja e Nikaias ndodhet në tarracat lindore të kupolës më të lartë të qytetit, ngjitur dhe paralel me teatrin. Gjatësia e saj minimale është 62 m (maksimalja 80 m) dhe gjerësia 9.60 m. Nga balli shëtitorja paraprihej nga stilobati, i cili mbante mbi vete kolonadën e jashtme. Kolonada tjetër e brendshme, e ndante shëtitoren në dy pista 4 m të gjerë. Pistat i përshtaten terrenit duke u shkallëzuar në dy plane. Rreshti i jashtëm duket se ka pasur kolona dorike, ndërsa i brendshmi jonike. Ndonëse kolonat dorike janë të fuqishme (0.48 m), muri i pasmë, i ngushtë (0.90 m) dhe i pa kontrafrontuar, tregon se shëtitorja ka qenë njëkatëshe. Çatia e mbuluar me tjegulla, zbukurohej me antefikse me palmeta. Mbi tarracën e shëtitores vijon një tarracë tjetër, ku janë gjetur kapitele dorike, kapitele jonike, trungje kolonash dhe kapitele dorizuese tetëkëndësh të përzgjatur (0,53 x 0,47 m), si ata të shëtitores L të Bylisit. Përmasat dhe forma e rrafsheve dhe elementët arkitektonikë e bëjnë të mundur praninë e shëtitoreve të tjera.

info@balkancultureheritage.com