Varret me konstruksion mbi tokë
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Varret me konstruksion mbi tokë

Varret me konstruksion mbi tokë i kemi kategorizuar në a. Dhomë me qemer, b. Varre Rrethorë, c. Varre paralelepipedë.

info@balkancultureheritage.com