Antigonea
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Antigonea

Antigonea ndodhet në qendër të luginës së Drinos, përballë Gjirokastrës. Qyteti i lindur në v. 297-295 p.e.s. u kthye në kryeqendrën ekonomike, administrative dhe kulturore të fisit të Argjirinëve. Qyteti shtrihet në një terrenit, i harkuar në formën e një guaske 100 m të gjerë dhe 20- 25 °të pjerrët. Në të kemi gjetur blloqe me seksion 0.40 x 0.55 dhe gjatësi 1.2 m, me brinjën gjatësore të harkuar lehtë, të cilët duket se u përkisnin rreshtave të mesëm të shkallares së një teatri.

info@balkancultureheritage.com