Banesat e shek. III-II p.e.sonë.

Banesat e shek. III-II p.e.sonë.

Në anën verilindore të akropolit u gërmuan dy horizonte banesash të shek. III-I p.e.sonë të zhvilluara para një muri tarracimi 25 m të gjatë, i pari me konstruksion druri dhe një numur pitosash për ruajtje rezervash ushqimore dhe i dyti me mure të ndërtuar me gurë të vegjël të lidhur me baltë. Në anën juglindore të akropolit u gërmua një radhë dyqanesh dhe punishtesh të shek. II-I p.e.sonë, të vendosura pas një muri terracimi, të gjitha të ndërtuara me blloqe kudratikë, pjesa më e madhe të ripërdorur. Në qytetin e poshtëm, poshtë varrit nr. 4, u gërmua në një terracë natyrore një banesë e zhvilluar në tri periudha të ndryshme ndërtimi. E para, që karakterizohej nga një portik para fasadës, ishte ndërtuar me blloqe të marra nga shkatërrimi i fasadës së varrit nr. 4. Dy periudhat e tjera i takojnë banesave të mbyllura me një korridor qëndror dhe ambiente rreth tij. B. Materialet e gjetura, kryesisht qeramikë, i takojnë shek.II-I p.e.sonë.

info@balkancultureheritage.com