Bazilika nën Xhaminë e Fatihut në Durrës

Bazilika nën Xhaminë e Fatihut në Durrës

Mbi rrënojat e një bazilike të vjetër në qendrën më të madhe të kësaj periudhe në vendin tonë është ngritur Xhamia e Fatihut. Nga ndërtimi i vjetër ruhen themelet dhe pak mure me tulla. Ruhen gjithashtu pjesërisht arkada veriore dhe muri perëndimor i ndërtuar me teknikën e kluasonazhit që i takojnë një fazë më të vonë. Nga gërmimi dhe sondazhet kanë dalë në dritë 3 absida në anën lindore dhe planimetria trenefëshe me arkada mbi pilastra. Arkadat mbështeten në numrin lindor, duke mos veçuar në këtë mënyrë ambientin e altarit. Për sa njihet sot monumenti, duke u nisur nga planimetria e tij drejtkëndore e duke pasur parasysh paralele të tilla si kishat e Kosturit (Greqi) është datuar si i shek. XI. Në shek. XIIIXIV ky monument ka pësuar një rindërtim, duke përdorur teknikën e ndërtimit të kohës.

info@balkancultureheritage.com