Dekoret e kodikut të 22-të të Beratit
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Struktura e simbolizmit ilir
~Aleksandër Stipçevic
Roma Mbretërore
~Shaban Dervishi
Republika e hershme
~Shaban Dervishi
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Ajkuna kján Omerin
~Curraj – Epér (Mirash Gjoni)
Orët e Mujit
~Visaret e Kombit

Dekoret e kodikut të 22-të të Beratit

Kodiku është perikope ungjijsh me 172 fletë pergameni, me tekste në dy kolona, me format 25,8 x 22 cm dhe me 23 rreshta për kolonë. Teksti është me shkronja të vogla të tipit të mesëm, ngjyrë kafe të çelët.

Dorëshkrimi në fjalë stoliset vetëm me gjashtë vinjeta, në formë shiriti horizontal, me skema gjeometrike dhe shumë iniciale të mëdha. Vinjetat janë me motive shiritash të gërshetuara me forma të ndryshme. Disa prej tyre janë me motive rombi, që priten në mes me linjëza vertikale dhe kthehen në trikëndësha, me lule të stilizuara secili. Këto skema janë prej linjash ngjyrë të kaltër të çelët mbi sfond të kuqërremtë, kurse lulet, të stilizuara, të bardha, gjithashtu, mbi sfond të kuqërremtë.

Inicialet të shumtën e rasteve punohen të zhvilluara me degëzime, gjithashtu, me ngjyrë të kaltër të lehtë, mbi sfond të kuqërremtë.

Duke u mbështetur në ngjyrat e hirshme të këtyre dekoreve që korrespondojnë me ato të kodikëve të vjetër, si edhe në grafinë me shkronja të tipit të mesëm, mendojmë se ky kodik si dhe dekoret e tij duhet t'i atribuohen fundit të shek. XII.

info@balkancultureheritage.com