Dodona

Dodona

Portiku i brendshëm i tempullit të Zeusit në Dodonë, përfshihet në kategorinë e shëtitoreve me funksion religjioz. Portiku i fillimit shek III p.e.s., njënefësh dhe 60 m i gjatë, vijonte në trajtë peristili përgjatë tri skajeve të oborrit të tempullit (19 x 21 m). Skema planimetrike, e afron atë me portikun e Zeus Soterosit në Megallapolis dhe Asklepionin e Messenës, ndonëse këta janë dynefësh dhe dy herë më të mëdhenj.

Për nga përmasat dhe trajtimi ai afron me Heraionin Jimitrof të Kalydonit, po ndërtim kulti. Nëse do ta pranonin datimin jo dhe aq bindës, të këtyre tre monumenteve në shek e II p.e.s., Dodona e fillimit të shek III p.e.s. do të ishte shembulli i parë i përdorimit të portikut të brendshëm në ndërtimet e kultit.

info@balkancultureheritage.com