Excerpt. Hoesche. fq. 494-495

Excerpt. Hoesche. fq. 494-495

Epirotët e kanë për gjë të madhe jo vetëm të luftojnë për atdhenë e tyre, por edhe të japin jetën për të mbrojtur miqtë e tyre, dhe farefisin.

info@balkancultureheritage.com