Excerpt Vatican. fq. 47

Excerpt Vatican. fq. 47

Pirrua, kur korri një fitore të lavdishme mbi galët, vendosi në tempullin e Athinasë Itone mburoje të armikut dhe plaçkën më të çmueshme; ai gdhëndi këtë mbishkrim:

"Pirro Molosi ia dhuron Athinasë Itone

Këto mburoja, që ua hoqi galatëve të fortë

pasi shkatërroi gjithë ushtrinë e Antigonit;

dhe nuk është kjo një çudi e madhe

sepse aiakidët janë edhe tani luftëtarë, siç kanë qenë në të kaluarën."

info@balkancultureheritage.com