Fortifikimi i Goricës

Fortifikimi i Goricës

Fortifikimi i Goricës

Fortifikimi në kodrën e Goricës (193 m) ka planimetri katërkëndëshe dhe sipërfaqe 0,8 ha. Në veri kodra rrëzohet thikë drejt Osumit dhe ruajtja e kështjellës nga kjo anë i është besuar humnerës. Në lindje vijon një mur i drejtë 110 metërsh, i përforcuar prej një dhëmbëzimi të pajisur me një hyrje lë vogël dhe dy kulla (43 dhe 38 m larg njëra-tjetrës).

Në anën jugore kodra ulet butë drejt një pllaje. Traseja e murit të kësaj ane lëviz e shqetësuar. Pas 17 m nga kulla e skajit linja dhëmbëzohet, pas 17 m të tjera kthehet me kënd dhe pas 14 m të tjerë mbrohet nga një kullë. Kulla e fundit mbron njëkohësisht hyrjen kryesore. Për të arritur në hyrjen kryesore, lë tipit tangencial, duhej kaluar rrëzë kurtinave nën goditjen e tyre dhe të kullës së skajit. Vetë hyrja 3,05 m e gjerë krijohej nga këputja e linjës së murit dhe vazhdimi i dy krahëve të kurtinës paralel me njëra-tjetrën për 6 m. Në skajin e krahut të jashtëm hyrjes i bashkëngjitet një kullë drejtkëndëshe (7,50 x 5,60 m).

Balli i kullave është 6 m ndërsa projektimi nga kurtina 3- 4,3 m. Duke shtuar gjerësinë e kurtinës, forma e tyre rezulton po kuadratike. Por ndryshe nga fortifikimi i qytetit, kati i parë i tyre është i mbushur me emplecton të përshkuar kryqas nga lidhja tërthore e faqeve. Muret (3 m) përbëhen prej dy faqeve anësore me blloqe të mëdha gëlqerore (0,7 - 2 x 0,3 x 0,9 m, më shpesh 1,5 x 0,7 m) kryesisht drejtkëndësh, me faqe të mysëta të punuara ashpër me vare dhe emplecton-it me dhe e gurë të vegjël. Faqet lidhen tërthor me njëra-tjetrën çdo 2,7 - 3,5 m. Faqet anësore të kurtinave dhe kullave mbështeten mbi shkëmb ose mbi rrasa të mëdha guri, ose e kërkoj-në shkëmbin e fortë nëpërmjet themelit. Në brendi të rrethimit, veçanërisht në faqen perëndimore, shihen rrënoja të shumta banesash me planimetri tërthor terrenit, me brinjën e gjerë përgjatë izoipseve. Rrugët tërthore vijojnë me kënd të drejtë ndaj migës kryesore duke dëshmuar për një sistem urbanistik ortogonal.

info@balkancultureheritage.com