Historia e Bitynisë

Historia e Bitynisë

Makrinë, që është në Eube, /Dionisi/ e quan Abantiada, prej fisit të abantëve një fisi thrak që banon atje, sikurse thotë Arriani, dhe e ka marrë këtë emër prej njërit që quhej Argeios, i biri i Posidonit Abant.

Nikomedi që përmendëm kishte një qen të madh të racës molose, i cili ishte shumë besnik.

Historia Successorum Alexandri

(Historia e pasardhësve të Aleksandrit)

/Fiset/ përtej Thrakisë si ilirët, tribalët, agrianët si dhe Maqedonia e Epiri që arrin deri tek malet e Keraunit, si dhe gjithë helenët iu dhanë për pjesë Kraterit dhe Antipatrit.

Antipatri, gjenerali i Aleksandrit, u bë mbret mbi krejt maqedonasit, helenët, ilirët, triballët dhe agrianët, si dhe mbi gjithë Epirin.

info@balkancultureheritage.com