Huat Publike
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Struktura e simbolizmit ilir
~Aleksandër Stipçevic
Roma Mbretërore
~Shaban Dervishi
Republika e hershme
~Shaban Dervishi
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Ajkuna kján Omerin
~Curraj – Epér (Mirash Gjoni)
Orët e Mujit
~Visaret e Kombit

Huat Publike

Ndërkohë, më 20 nëntor 1881, u themelua një institucion i ri i quajtur dyjun-ë umumijje, për menaxhimin dhe administrimin e huave publike që Devleti Osman kishte marrë nga shtetet evropiane. Ky institucion ishte si një shtet i pavarur brenda Devletit Osman. Funksionarët e tij kishin paga më të larta se kolegët e tjerë të Devletit. Kjo organizatë u ngarkua me detyren për të mbledhur një pjesë të të ardhurave të Devletit Osman, në mënyrë që të shlyenin borxhet ndaj shteteve evropiane.

info@balkancultureheritage.com