Identifikimi

Identifikimi

Qëllimi i fortifikimit ishte kontrolli i kalimit në luginën e Aosit. Teknika, e përafërt me atë të fortifikimeve të fillimit të shek. III p.e.sonë. në Luginën e Drinos, e tregon të njëjtë në kohë me ta, gjasisht të lidhur me veprimtarinë ndërtuese të Pirros së Epirit.

info@balkancultureheritage.com