Kështjella e Limarit

Kështjella e Limarit

Krahina malore e Zagorisë dhe Pogonit kufizohet ndërmjet Malit të Dhëmbelit dhe vargut Lunxhëri- Bureto. Kalimi në të nga Lugina e Drinos, i mundshëm vetëm nëpërmjet Luginës së Suhës, hermetizohet nga fortifikimi në Labovën e Madhe, ndërsa ai nga Lugina e Vjosës, i mundshëm vetëm nëpërmjet luginës së Lumit të Zagorisë, hermetizohet nga fortifikimi në fshatin Limar. Terreni përreth është i përshtatshëm për blegtori dhe bujqësi të kufizuar.

Fortifikimi kurorëzon një kodër shkëmbore e cila përzgjatet nga jugu në veri. Drejt perëndimit kodra bie me 40 - 45° pjerrësi ndërsa nga lindja dhe veriu rrëzohet thikë. Muret rrethues të fortifikimit 1,5 hektarësh qarkojnë anën e gjatë perëndimore dhe një pjesë të anës së shkurtër veriore. Në lindje dhe veri mbrojtja i besohet shkëmbit të thiktë. Në perëndim, ndonëse terreni është mjaft i pjerrët, vijon një sistem paralel muresh të dyfishtë, 50 m larg njëri - tjetrit, të cilët e ndjekin terrenin me vija të drejta dhe kthesa këndgjera ose kënddrejta. Muri i jashtëm është i pajisur me kulla, veçori e të cilave është gjatësia më e madhe se gjerësia (8,5 x 5,5 m). Hyrja në murin e jashtëm e tipit ballor mbrohet nga një kthesë e terrenit dhe murit. Hyrja tjetër (2,25 m) në murin e brendshëm është po ballore.

Muret (2,50 m) përbëhen nga dy faqet e lidhura tërthor me njëra-tjetrën (2,5 - 3 m) dhe emplecton-i i shtresëzuar me gurë. Blloqet e tija janë katërkëndësh me lartësi 0,7- 0,15 m me ballë të thyer vrazhdët dhe faqe anësore të latuara. Fugatura vijon horizontale, por e dhëmbëzuar. Krahasuar me fortifikimet e tjera të luginës së Drinos dhe Vjosës muratura është më e çrregullt, më “provinciale”

Fortifikimi

Fortifikimi kurorëzon një kodër shkëmbore e cila përzgjatet nga jugu në veri. Drejt perëndimit kodra bie me 40 - 45° pjerrësi ndërsa nga lindja dhe veriu rrëzohet thikë. Muret rrethues të fortifikimit 1,5 hektarësh qarkojnë anën e gjatë perëndimore dhe një pjesë të anës së shkurtër veriore. Në lindje dhe veri mbrojtja i besohet shkëmbit të thiktë. Në perëndim, ndonëse terreni është mjaft i pjerrët, vijon një sistem paralel muresh të dyfishtë, 50 m larg njëri - tjetrit, të cilët e ndjekin terrenin me vija të drejta dhe kthesa këndgjera ose kënddrejta. Muri i jashtëm është i pajisur me kulla, veçori e të cilave është gjatësia më e madhe se gjerësia (8,5 x 5,5 m). Hyrja në murin e jashtëm e tipit ballor mbrohet nga një kthesë e terrenit dhe murit. Hyrja tjetër (2,25 m) në murin e brendshëm është po ballore.

Muret (2,50 m) përbëhen nga dy faqet e lidhura tërthor me njëra-tjetrën (2,5 - 3 m) dhe emplecton-i i shtresëzuar me gurë. Blloqet e tija janë katërkëndësh me lartësi 0,7- 0,15 m me ballë të thyer vrazhdët dhe faqe anësore të latuara. Fugatura vijon horizontale, por e dhëmbëzuar. Krahasuar me fortifikimet e tjera të luginës së Drinos dhe Vjosës muratura është më e çrregullt, më “provinciale”.

Identifikimi

Kështjella kishte për qëllim kontrollin e daljes nga Zagoria në trevën e Vjosës. Si i tillë fortifikimi duhet të jetë ndërtuar nga Atintanët dhe jo Kaonët drejt Vjosës dhe si i tillë duhet të bënte pjesë në territorin e atintanëve dhe jo atë të kaonëve.

info@balkancultureheritage.com