Katedralja e Shën Kollit në Lezhë,

Katedralja e Shën Kollit në Lezhë,

Vendvarrimi i Heroit tonë kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, me planimetri drejtkëndëshe dhe absidë gjysmë rrethore. Një monument tjetër i rëndësishëm por mjaft i rrënuar dhe i transformuar kur është kthyer xhami është kisha e Shën Stefanit në kala të Shkodrës. Me planimetri drejtkëndëshe e mbuluar me çati druri, ka në anën lindore ambientin e altarit me absidë drejtkëndëshe, nga mbulesa e dikurshme e së cilës ruhen fillimet e nervaturave të kryqëzuara të qemerit.

info@balkancultureheritage.com