Kerkimet arkeologjike

Kerkimet arkeologjike

Përshkrimin e parë të Gurëzezës e pati bërë C. Praschniker, i cili vuri re vetëm pjesën e sipërme të fortifikimit. S. Anamali përcaktoi shtriijen e fortifikimit në shpatin jugor të kodrës, ndërsa N. Ceka botoi një përshkrim të plotë të planimetrisë dhe mureve rrethuese

info@balkancultureheritage.com