Kisha e Shën Ndoit në Kep të Rodonit

Kisha e Shën Ndoit në Kep të Rodonit

Është një rrënojë pranë kalasë së Skënderbeut, dhe një nga katër kishat që njohin nga burimet historike në atë vend. Planimetria e kishës është në aspektin e strukturave një ndërtim tipik romanik, mure me pilastra në forme kryqi, mbulesë me qemer cilindrik, arkadë në muret gjatësor. Naosi ndahet nga ambienti i altarit, nëpërmjet një brinjë rigjiditeti mbi pilastrat, që copëton në këtë mënyrë dhe hapësirën e brendshme. Në anën e jashtme muret janë të ndarë në dy breza të qartë, i poshtmi me pilastrat dhe harqet mbi to, i sipërmi me mure të rrafshët. Nga arkitektura gotike kemi harqet e mprehtë mbi pilastrat dhe mbulesën me qemerë të mprehtë, ndërsa nga arkitektura bizantine teknika e ndërtimit të mureve dhe dritaret dyshe. Mbi bazën e arkitekturës kisha datohet e shek. XIV-XV.

info@balkancultureheritage.com