Kisha e Shpërfytyrimit në Herbel të Peshkopisë

Kisha e Shpërfytyrimit në Herbel të Peshkopisë

Është monumenti më në veri i arkitekturës me tipare bizantine të vendit tonë. Si ndërtim i vjetër është vetëm kapela e dikurshme, që sot luan rolin e ambientit të altarit për naosin e ri në perëndim të saj. Kapela është e sipas teknikës së mureve kisha datohet e shek. XII-XIII.

info@balkancultureheritage.com