Koalicioni antimaqedon

Koalicioni antimaqedon

Në vitin 356 p.Kr. synimi për të frenuar Filipin, përsëritet me përpjekjet për një aleancë të gjerë antimaqedone. Diodori thotë se "tre mbretër,fqinjë të Maqedonisë, ai i thrakëve, i paionëve dhe i ilirëve u bashkuan kundër Filipit. Këta e shihnin me shqetësim rritjen e fuqisë së tij dhe, meqenëse nuk ishin në gjendje ta përballonin veçmas, u lidhën për ta luftuar së bashku, me shpresën se kështu do t'ia arrinin më me lehtësi qëllimit. Por, ndërsa këta merreshin me grumbullimin eforcave të tyre, Filipi u sul mbi ariniqtë dhe, si i gjeti të papërgatitur e të frikësuar, i detyroi t'u nënshtroheshin maqedonasve.

Njoftimi i Diodorit vërtetohet edhe nga një mbishkrim atik, që përkujton përfundimin e një koalicioni antimaqedon midis Athinës dhe tre mbretërve të përmendur më lart. Në këtë akt zyrtar mbreti i ilirëve quhet Grabo. Midis mendimeve të ndryshme që janë shfaqur rreth figurës së tij, duket më i arsyetuar mendimi që e cilëson Grabon pasardhës të Bardhylit.

info@balkancultureheritage.com