Korkyra

Korkyra

Në Korkyrë (Korfuz) dëshmohen tre tempuj të drunjtë (shek. VII/VI p.e.s.), prej të cilëve ai i Artemisit (620-580 p.e.s.) është tempulli më i madh arkaik i botës helene. Arkitektura e tij influencoi dukshëm arkitekturën religjioze në Magnia Gracia, Dyrrah dhe Apolloni.

Stilobati i tempullit (22.4 x 47.6 m) qarkohej prej 8 kolonash në ballët dhe 17 në anët. Në mesin e tij gjendej kthina e shenjtë, naosi tepër i ngushtë dhe i gjatë (2.5 x 22 m), me parakthinë (pronaos) në ballë dhe vendin e blatimeve nga pas (opistodomos). Naosi i ndriçuar fare dobët nga hapësira e derës, të çonte drejt shtatores së perëndeshës.I tërë ballii tempullit ishte i gjerë dhe i ngjeshur, në të kundërt me frontonin e ngritur dhe të lartë mesin e të cilit e zë motra e tretë e Gorgonave, Medusa me ikonografi arkaike.

info@balkancultureheritage.com