Kronika e Hieronymit

Kronika e Hieronymit

XXXVIII Probi, prefekt i prefekturës Ilirike, me mbledhjen e taksave në mënyrë krejt të padrejtë, i dobësoi provincat që sundonte, përpara se ato të shkretoheshin nga barbarët.

info@balkancultureheritage.com