Kultura

Kultura

  

Nimfat vallëzojnë rreth flakës së Nymphaeum. Reliev prej guri i gjetur në Klos i takon shekullit III para Krishtit.

Periudha më e hershme e dëshmuar nga gërmimet arkeologjike, i takon shek. VI p. Kr. dhe karakterizohet nga qeramika protourbane ilire, e punuar pa çark dhe e pikturuar sipas stilit devollit. Ajo shoqërohet me qeramikë të importuar korintike dhe jonike.

Qeramika e gjetur në agora dhe në banesën e gërmuar është e prodhimit lokal dhe i takon shek. III-II p. Kr. Brenda qytetit antik është gjetur një reliev në gur gëlqeror lokal, i cili paraqet nimfet që vallëzojnë rreth zjarrit të nymfeut.

info@balkancultureheritage.com