Libër komentarësh për profetin Sofon

Libër komentarësh për profetin Sofon

Kur shkatërrohen qytetet dhe vriten njerëzit, ikin dhe rallohen edhe kafshët, zogjtë e peshqit. Për këtë është dëshmitar, Iliriku, dëshmitare është Thrakia, dëshmitar është edhe vendi ku kam lindur, ku çdo gjë u zhduk përveç qiellit e tokës gjëmbave që rriten dhe pyjeve të dendur

info@balkancultureheritage.com