Libër mbi njerëzit e shquar

Libër mbi njerëzit e shquar

CVII Fotini, nga Galogreqia, dishepull i Marcelit, i zgjedhur si peshkop i Sirmit, u përpoq të vendosë herezinë e Hebionit, por pas kësaj u përjashtua nga kisha prej perandor Valentinianit. Shkroi shumë vëllime...

CXXXV Unë, Hieronymi, biri i Eusebit, nga qyteti Stridon i cili dikur gjendej në kufi në mes Dalmatisë dhe Panonisë dhe që u shkatërrua nga gotët deri në këtë vit 393, dhe pikërisht deri në të 14-in vit të sundimit të perandorit Teodos, shkrova këto vepra ...

info@balkancultureheritage.com