Libri I

Libri I

Si do që të jetë, Tiberi po hynte me vështirësi në lliri, kur letra të ngutshme nga e ëma e ftonin në Nola. Ai nuk dinte a do ta gjente Augustin akoma gjallë apo vdekur...

E tillë ishte gjendja në Romë, kur legjionet e Panonisë ngritën krye, pa asnjë arsye tjetër përveç lehtësisë për të bërë trubullira nën një prijës të ri dhe shpresës për t'u pasuruar në një luftë civile.

Ndërkaq Roma, e cila nuk dinte akoma rezultatin e trubullirave të Ilirisë, duke mësuar për kryengritjen e legjioneve të Germanisë, u alarmua dhe përshpëriste se Tiberi me pavendosmërinë e rremtë nuk merrej me asgjë tjetër veçse tallej me një senat dhe një popull të pafuqishëm dhe pa armë...

info@balkancultureheritage.com