Libri II

Libri II

Përtej deti i gjerë shtrihet, qoftë kur anijet me vela

shkojnë drejt skelave të tua o Kerkyrë, qoftë kur majtas synohet

Epidamni ilir, duke u drejtuar drejt valëve të Jonit.

Këtu strehohen varkëtarët, kur Adriatiku të gjitha fuqitë e veta

i vë në lëvizje, dhe kur Keraunia fshihet ndërmjet reve, dhe kur

Sasoni kalabrik, zhduket nën valët shkumbëzuese.

info@balkancultureheritage.com