Libri VI

Libri VI

Thesalët quajnë penestë jo ata që lindin skllevër, por ata që shtihen në dorë me anë të luftës.

Ardianët, thotë /Teopompi/ kanë treqind mijë prospelatë si helotë, çdo ditë pijnë e dehen dhe bëjnë gostira dhe nuk e mbajnë dot veten sa duhet në punën e të ngrënit e të pirit. Prandaj edhe keltët, kur luftuan kundër tyre, duke ua ditur këtë dobësi, porositën të gjithë ushtarët që të përgatitnin nëpër çadrat një darkë sa më të mirë dhe të vinin nëpër ushqimet një farë bari të njomë helmonjës i cili të shkaktonte të prerët e barkut... Kjo u bë, dhe atëherë disa prej tyre u kapën nga keltët dhe u vranë, kurse të tjerët u hodhën në lum duke mos mundur të zotërojnë barqet e tyre.

Agatarhidi, nga Knidi, në librin e tridhjetë e tetë të veprës "Europaikon" thotë se dardanët kanë kaq shumë skllevër sa dikush kishte një mijë... kurse të tjerë edhe më shumë. Secili nga këta skllevërj në kohë paqeje punon tokën, kurse në kohë lufte merr pjesë në ushtri, duke pasur si prijës të zotin e vet.

info@balkancultureheritage.com