Libri VII

Libri VII

Jo për t'u mbajtur që të ktheheni në atdhe do t'u them, o maqedonas, këto fjalë (për mua ju mund të shkoni ku të doni), por që ta kuptoni se ku keni arritur dhe nga kush po ndaleni.

Do ta filloj, ashtu sikurse duhet, me Filipin, tim atë. Filipi ju gjeti si endacakë, pa një vendbanim të përhershëm, pa laçkë e plaçkë dhe pa asgjë, të veshur me lëkura të thjeshta, duke kullotur nëpër male bagëti të pakëta që i mbronit me pak sukses kundër ilirëve, tribalëve dhe thrakëve fqinjë; ju veshi me rroba, ju bëri të zbritni nga mali në fushë dheju bëri të tmerrshëm kundër barbarëve fqinjë..."

info@balkancultureheritage.com