Libri VII

Libri VII

Është një kafshë e Paionisë që thirret monop dhe që nga madhësia i përngjet një demi leshtor.

Gratë e Paionisë janë shumë të mençura dhe gërthasin fort, kur janë duke bërë fli. Ndodhin edhe këto: mbi kokë mbajnë një shtamë me ujë dhe qafën e mbajnë drejt në mënyrë që kur janë duke ecur, shtama qëndron pa lëvizur dhe pa u lëkundur. Në të njëjtën kohë fëmijëve u japin të pijnë, duke i mbajtur varur në gji, kalin e të shoqit e tërheqin për kapistre dhe e shpien për t’i dhënë ujë, kurse me duar thurin sende për të veshur. Për këto u çudit edhe Dari, kur disa të rinj paionë motrën e tyre e nisën në këtë mënyrë.

Prro Epiroti gëzohej kur dërgjonte që i thonin shqiponjë thuhet për antiohun – skyfteri.

info@balkancultureheritage.com