Libri X

Libri X

Në librin e dytë të "Filipika" /Teopompi/ thotë: "Ilirët hanë dhe pijnë duke ndenjur; nga ana tjetër, nëpër gosti marrin edhe gratë me vete, për të cilat është një gjë e mirë që të pijnë për shëndetin e cilitdo nga të pranishmit... Kur pijnë, (ilirët) i mbështjellin barqet e tyre me breza të gjerë; dhe këtë gjë në fillim e bëjnë me masë, por sa më tepër që pijnë, aq më tepër e shtrëngojnë brezin".

Në përshkrimin e Evropës /Hekateu/ thotë se paionët pinin një pije bryton prej elbi dhe parabije prej meli e konyzi; thotë gjithashtu se lyhen me lyrë.

info@balkancultureheritage.com