Libri XI

Libri XI

Gjedhët e Molosisë thuhet se kishin brirë shumë të mëdhenj. Për trupin e tyre flet Teopompi. Afër Molosisë është Jolko, në të cilën u bë ndeshja e Peleut.

Teopompi në librin e dytë të "Filipika", duke folur për mbretërit e paionëve, thotë se brirët e qeve, që rriteshin në tokat e tyre, ishin aq të mëdhenj sa zinin 3-4 koe dhe prej tyre bënin kupa, buzët e të cilave i vishnin në argjend ose ar.

Skyfosi tek epirotët quhet lytros, sikurse e thotë Seleuku.

info@balkancultureheritage.com