Libri XII

Libri XII

Klitua aristotelian, në veprën e tij mbi Miletin, thotë se Polykrati, tiran i banorëve të ishullit Samo, i grumbullonte gjërat e qejfit nga çdo anë, nga Epiri qentë, nga Skyro dhitë, nga Mileti dhentë dhe nga Siqelia derrat.

info@balkancultureheritage.com