Libri XV

Libri XV

Ndërsa po ndodhnin këto Kasandri, duke u kthyer nga Apollonia, ndeshi në fisin e audariatëve, të cilët kërkonin toka të reja për t'u vendosur, pasi kishin lënë tokat e tyre, ku kishin dalë shumë bretkosa e minj. Nga frika se mos audariatët pushtonin Maqedoninë, Kasandri, pasi përfundoi me ta një marrëveshje, i pranoi si besëlidhës dhe u dha për të banuar krahinat më të largëta të shtetit maqedonas.

info@balkancultureheritage.com