Libri XXIX

Libri XXIX

Lufta e mbretit Filip kundër dardanëve dhe etolëve. Filipi luftoi kundër ilirëve, dardanëve dhe prapë kundër etolëve, të cilëve u ndihmonin romakët...

info@balkancultureheritage.com