Libri XXX

Libri XXX

Valentiniani patjetër do të hakmerrej plotësisht për shkretimin e Ilirikut, po të mos kishte vdekur, në kohën e sukseseve të tij.

info@balkancultureheritage.com