Ligjëratat

Ligjëratat

Pastaj më thanë se rreth tij janë maqedonët më të shquar, të cilët për gjëra të tjera mund të mos jenë aq të zotë, por sa për interesin e Filipit janë në gjendje ta dinë e ta kuptojnë më mirë se ti . Përveç kësaj aty gjenden edhe shumë helenë, njerëz me vlerë e mend, me këshillat e të cilëve ai e ngriti shumë lart mbretërinë e tij. Me të vërtetë çfarë s'ka bërë ky njeri? Thesalët, të cilët më parë sundonin në Maqedoni, a nuk i bëri me vete, sa që çdo thesal ka besim më tepër te Filipi, se sa te bashkëqytetarët e tij? Nga qytetet e atjeshme disa me anë të mirëbërjes i bëri aleatë, ndërsa ata që i kishin rënë më qafë a nuk i prishi dhe i shkatërroi? Nuk i nënshtroi magnetasit, perrebejt, paionët dhe a nuk i vuri këta nën pushtetin e tij? Nuk u bë zot i pjesës më të madhe të tokave të ilirëve, përveç atyre që banojnë buzë Adriatikut?...

info@balkancultureheritage.com