Lista e të gjithë rangjeve civile dhe ushtarake në krahina e lindjes

Lista e të gjithë rangjeve civile dhe ushtarake në krahina e lindjes

2. Prefekti i prefekturës së Orientit .

3. Prefekti i prefekturës së Ilirikut.

4. Prefekti i qytetit Konstantinopol.

5. Dy komandantë të kalorisë dhe të këmbësorisë së oborrit.

6. (Komandant) i kalorisë dhe këmbësorisë në Orient.

7. (        "            ) i kalorisë dhe këmbësorisë në Thraki.

8. (        "            ) i kalorisë dhe këmbësorisë në Ilirik.

30. Katër vikarë:

31. i Azisë

32. i Pontit

33. i Thrakisë

34. i Maqedonisë

38. Trembëdhjetë duksa:

54. Dy në Ilirik:

55. në Dakinë Analumase

56. në Myzinë e parë

57. Pesëmbëdhjetë konsularë:

74. Tre në Ilirik:

75. në Kretë,

76. në Maqedoni,

77. në Dakinë e Brendshme.

79. Dyzet presidë:

117. Tetë në Ilirik:

118. në Thesali,

119. në Epirin e Vjetër

120. në Epirin e Ri

121. në Dakinë Analumase,

122. në Myzinë e Parë,

123. në Prevalitanë.

124. në Dardani,

125. në Maqedoninë Salutaris.

info@balkancultureheritage.com