Miniatura e kodikut të 24-t të Beratit
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Struktura e simbolizmit ilir
~Aleksandër Stipçevic
Roma Mbretërore
~Shaban Dervishi
Republika e hershme
~Shaban Dervishi
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Ajkuna kján Omerin
~Curraj – Epér (Mirash Gjoni)
Orët e Mujit
~Visaret e Kombit

Miniatura e kodikut të 24-t të Beratit

Kodiku është perikope ungjijsh, me 252 fletë pergameni, me tekst në dy kolona, me format 33 x 26,8 cm dhe me 27 rreshta për kolonë. Grafia e tekstit është me shkronja të tipit të mesëm, ngjyrë kafe e errët, kurse titujt e perikopeve, të kuq.

Nga ky kodik, ruhen shumë të dëmtuara vetëm tri figura dhe mjaft Iniciale. Nga figurat, njëra përfytyron ungjillor Markun mbi fron duke shkruar ungjillin, dhe dy të tjerat shërbejnë si iniciale të shkronjës greke epsilion. Të trija këto paraqitin vizatime të thjeshta, skematike, punuar me akuarel. Karnacioni është punuar me të kuqe fare të lehtë, kurse konturet janë vizatuar prej linjash ngjyrë kafe. Ngjyrat janë të thjeshta, të pakultivuara dhe përdorimi i tyre është kryer pa asnjë kriter artistik. Madje dhe vizatimi paraqitet shumë i dobët. Pra, njëfarë kontrasti konstatohet këtu ndërmjet grafisë kaligrafike, ndonëse me shkronja të tipit të mesëm, dhe miniaturë fare të thjeshtë, skematike. Në këtë kodik, më të bukura paraqiten inicialet në formën e një dore që bekon ose kafshësh të tjera të stilizuara, sesa figurat në miniaturë. Trupi i inicialit taf shpesh është dhënë i lidhur me një fjongo në formën e shifrës tetë arabe si në Kodikun e 6-të të Beratit, të vitit 1045, të pikturuara, dhe këta po me ngjyrat e miniaturës, me të verdhë, të kuqe, kafe, të gjelbër e blu.

Në bazë të grafisë së tipit të mesëm të tekstit, të inicialeve dhe të ngjyrave, kodiku duhet t'i atribuohet gjysmës së parë të shek. XIII.

info@balkancultureheritage.com