Muri i Demës

Muri i Demës

Nga veriu territori i Prasaibëve mbrohej nga një fortifikim që ndërpriste kalimin nëpër gadishull, atje ku ai fillon midis liqenit dhe detit . Gjurmët e këtij muri dallohen më të qarta në perëndim të Manastirit të Shën Gjergjit, ku duket të ketë qenë edhe hyrja. Deri në buzë të detit muri zbret me një gjerësi 9.60 m, i ndërtuar me blloqe guri të mëdhenj katërkëndësh. Gjerësia e tij shërbente edhe për kalimin dhe qëndrimin e luftëtarëve. Fortifikimi paraqet një ndërtim të shek. V p.Kr.

info@balkancultureheritage.com