Naiskoset e Dionas dhe Themisit
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Struktura e simbolizmit ilir
~Aleksandër Stipçevic
Roma Mbretërore
~Shaban Dervishi
Republika e hershme
~Shaban Dervishi
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Ajkuna kján Omerin
~Curraj – Epér (Mirash Gjoni)
Orët e Mujit
~Visaret e Kombit

Naiskoset e Dionas dhe Themisit

Naiskoset e perëndive Titanide paraindoeuropiane Diona dhe Themis, janë të orderit jonik, të tipit prostil dhe tetrastil, me 4 kolona në ballë. Të dy ata janë të ngjashëm me fazën e 3. të orakullit, anash të cilit ndodhen dhe si të tillë datojnë rreth vitit 218 p.e.s., pas fitores me Etolët. Përmasat e tyre janë të njëjta (Diona 6.35 x 9.85 m, Themisi 6.25 x 10.3 m) dhe proporcionet dhe struktura po e njëjtë. Të dy përbëhen prej naosit, kthinës së shenjtë me planimetri katrore, dhe pronaosit, parakthinës. Në tempullin e Dionës ruhet edhe një altar i brendshëm. Muret me orthostatë të vendosura brinjas drejt e mbi truall dhe kolonat, janë patinuar para lyerjes me llaç me pluhur mermeri.

info@balkancultureheritage.com