Ngjarja e dytë në Çiragan
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Ngjarja e dytë në Çiragan

Masonët kishin si synim rivendosjen në fron të Muradit, për vetë faktin se edhe ai ishte mason. Mjeshtri i Llozhës masone Prodos në Stamboll, Kelanti, themeloi një komitet për Muradin V. Ky komitet vendoste mbi muret e qytetit manifeste që lavdëronin Muradin. Ata kishin planifikuar vrasjen e Sulltan Abdylhamidit, një plan ky që nuk arriti të zbatohej. Sipas një plani të ri të hartuar në shkurtin e vitit 1878, ata do të hynin fshehurazi në Pallatin Çiragan, përmes sistemit të ujësjellësit dhe do të lironin Muradin. Por, gjatë mbledhjes, komiteti u sulmua, Kelanti dhe Ali Shefkati arritën të shpëtonin duke u arratisur, ndërsa të tjerët u kapën dhe u dënuan. "Ali Suavi dhe Kelanti janë masonë. Sipas Sulltan Abdylhamidit, masonët janë persona me arsimim sipërfaqësor evropian.

info@balkancultureheritage.com