Paterkuli

Paterkuli

Vellej Paterkuli është një nga përfaqësuesit e literaturës së oborrit perandorak, literaturë e cila në atë kohë nuk gëzonte ndonjë popullaritet të madh. Lindi në Kapua rreth vitit 19 para e. sonë dhe vdiq pas vitit 31 të e. sonë. Për një kohë të gjatë shërbeu në ushtri, pastaj u zgjodh senator dhe arriti të marrë edhe titullin e pretorit. Si ushtarak mori pjesë në ekspeditat luftarake të komanduara kryesisht nga Tiberi. Në kohën e sundimit të këtij të fundit si perandor, shkroi veprën "Historia Romana" (Historia e Romës) në dy libra, e cila përshkruan ngjarjet e gjithë historisë së Romës deri në vitet 30. Libri i parë, të cilit i mungon fillimi trajton shkurtimisht historinë e Romës që nga lindja e saj e deri tek shkatërrimi i Kartagjenës dhe i Korinthit, kurse në librin e dytë përshkruhet më gjerësisht historia e Romës deri në vitin 30 të e. sonë.

Në veprën e Paterkulit gjejmë të dhëna të rëndësishme mbi luftën e ilirëve të veriut kundër pushtimit romak dhe në mënyrë të veçantë për kryengritjen e madhe ilire të viteve 6-9 të e. sonë.

info@balkancultureheritage.com