Propiletë

Propiletë

Hyrja për në temenos nga ana perëndimore ishte trajtuar në formën e propileve. d.m.th. të një korridori midis dy tarracave. mbi të cilat ngri-heshin tempujt. Ajo kishte gjerësi 9 m në fillim, që ngushtohej në 7 m në fund të korridorit prej 36 m të gjatë. Tarraca veriore ka qenë krijuar në mesin e shek.III p.Kr., ndërsa ajo jugore ka qenë shtuar mbi murin mbështetës të stoas B në shek.I m.Kr. Ujrat që vinin nga temenosi nëpër propiletë. mblidheshin në një kanal të thellë. të ndërtuar me mure guri. i cili fillon në këndin e stoas B.

info@balkancultureheritage.com