Shëtitorja Veriore

Shëtitorja Veriore

Shëtitorja veriore (50.50 x 7.80 m), dyrrugëshe dhe njëkatëshe, përbëhet nga muri pasmë i përshkuar në mes nga korridori i hyrjes, muret anësore, kolonada dhe çatia. Nga balli i hapur verior, vështrimit i shpaloseshin valëzimet e lehta të kodrave dhe fusha e Gylakut (Myzeqeja), por orientimi i saj ndaj diellit nuk është i përshtatshëm.

Meqenëse terreni para rrëzohet me pjerrësi të madhe, hyrja kryhej nga shpina nëpërmjet një korridori 3 metërsh, përmes të cilit kalon një kanal i mbuluar. Kjo hyrje e dëshmon atë shëtitore dhe jo treg, pasi në të kundërt balli do hapej drejt jugut, pa kalime të komplikuara. Muret janë njëfaqëshe me blloqe me ballë të sheshtë dhe fugatura të dobëta. Prej tyre, muri i pasmë kryente dhe rolin e murit mbajtës të terrenit.

Në ballin e shëtitores vijonin 18 kolona me interkolumn 2.80 m, të mbështetura në pllaka guri. Foletë e kunjave mbi kapitelet tregojnë se mbi to vijonte entablementi i gurtë.

Diametrat e ndryshëm të kolonave dhe kapiteleve tregojnë se shëtitorja ka pasur kolonadë të brendshme.

Nisur nga gjerësia e mureve shëtitorja ka qenë njëkatëshe. Fragmentet e shumta të qeramikës tregojnë për mbulimin e saj me çati tjegulle. Ndonëse gjurmët mungojnë, muratura e dobët, që nuk përputhet me kualitetin e mirë të kolonave, supozon se ajo ka qenë e suvatuar.

Qeramika dhe monedhat i përkasin shek. III p.e.s. Karakteristikat e kapitelit, tipike për fundin e shek 4,62 e shtyjnë këtë datim nga çereku i fundit i këtij shekulli.

info@balkancultureheritage.com